Missie en visie

PANGG 0-18 staat voor Provincie Antwerpen Netwerk Geestelijke Gezondheid en is ontstaan naar aanleiding van het nieuw Geestelijk Gezonheidsbeleid voor kinderen en jongeren, zoals beschreven in de Gids (www.psy0-18.be).
Dit beleid is gebaseerd op volgende pijlers: globaal beleid/ geÏntegreerd beleid/ vermaatschappelijking van zorg/ vroegdetectie en preventie/ particpatie van en dialoog met kinderen en jongeren en hun context/ deskundigheid en expertise delen en uitwisselen.

Het netwerk streeft ernaar om de geestelijke gezondheid van elk kind en jongere en zijn/haar context te dienen.
Hierbij streven we naar een maximale afstemming tussen alle zorgcomponenten (gespecialiseerde GGZ en belendende sectoren), naar complementariteit en continuïteit in de zorg.

Missie en visie