Doelgroep

De doelgroep betreft alle kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar  met een (ernstig risico op het ontwikkelen van/of een vermoeden tot het ontwikkelen van) psychische of psychiatrische stoornis en hun context.

Het netwerk houdt daarbij rekening met de specifieke karakteristieken van elke leeftijdscategorie: infants, peuters en kleuters, de latentieleeftijd en de adolescentie. Het aanbod zal variëren naargelang de leeftijdsgroep waarop men zich richt. Er is aandacht voor de scharnierleeftijdsfase 16 tot 23 jaar. Deze jongeren hebben vaak ondersteuning nodig bij de transitie naar de volwassenheid.

Doelgroep