Flexibele casefinanciering

Sommige jongeren hebben extra ondersteuningsnoden en -vragen waarbij de reguliere middelen van financiering (OCMW, IZPA, mutualiteit, middelen IJH...) ontoereikend zijn. Voor deze kwetsbare jongeren wil PANGG 0-18 op een creatieve manier én via zorg op maat invulling proberen te geven aan deze zorgbehoeften. Dit kan gebeuren via een beperkt budget dat vanuit de federale overheid wordt vrijgesteld om hierin te investeren. 

Voor wie?

Voor alle kinderen en jongeren die in begeleiding zijn bij één van de sectoren die deel uitmaken van PANGG 0-18, waarbij er sprake is van een GGZ-problematiek en waar de vraag niet kan worden afgedekt met reguliere middelen. De vraag situeert zich op casusniveau of er is een acute nood aanwezig binnen het GGZ-aanbod.

Hoe?

Een aanvraag kan enkel worden ingediend door een zetelend lid van het netwerkcomité PANGG 0-18. De aanvraag gebeurt door het 'Aanvraagformulier' in te vullen en te versturen naar netwerkcoördinator annelies.kog@pangg0-18.be

 

 

Flexibele casefinanciering