Dubbeldiagnose

PANGG 0-18 wil het hulpaanbod toegankelijker maken voor alle kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen en hun context. Ook voor hen streven we naar een zo goed mogelijk kwaliteitsvol leven. Afstemming en samenwerking tussen partners vanuit verschillende sectoren kunnen hierin een bijdrage leveren.  Experten dubbeldiagnose

Wie zijn we?

Binnen het mobiel care team zijn er mobiele medewerkers met expertise rond kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking én een psychische kwetsbaarheid. Op deze manier kan ook de zorg voor deze kwetsbare doelgroep optimaal georganiseerd worden.   

 

Wat doen we?

Wanneer een kind of jongere met een dubbeldiagnose en zijn/haar context wordt opgevolgd vanuit mobiele medewerkers PANGG 0-18 kunnen deze experten dubbeldiagnose ondersteuning bieden om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het kind/jongere. Bij zeer complexe casussen kunnen experten dubbeldiagnose ook ingeschakeld worden op casusniveau.

Hoe aanmelden?

De expertise van deze mobiele experten dubbeldiagnose kan worden ingeschakeld via het mobiel care team indien een casus met dubbeldiagnose zich aanbiedt en de tools van de medewerkers ontoereikend zijn in deze.Dubbeldiagnose