Crisis

Het programma crisis includeert alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, in een acute crisissituatie met (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek, met aandacht voor de scharnierleeftijd (16-25 jaar). Via dit programma willen we het bestaande crisisaanbod GGZ voor deze doelgroep, zowel ambulant, mobiel als residentieel op elkaar afstemmen en tot goede samenwerking komen. We kiezen voor intersectoraliteit binnen de zorg.

Een overzicht van het Crisisaanbod GGZ in provincie Antwerpen:


Mobiel Crisis Team

Wie zijn we?

Het mobiel crisis team biedt mobiele crisiszorg voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de provincie Antwerpen die zich in een crisissituatie bevinden én waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek. Ons team bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, criminologen, orthopedagogen en psychiaters. We zijn een mobiel team, wat betekent dat we op locatie gaan. Voor een efficiënte zorgverlening werken we in 3 regio's: Antwerpen, Kempen en Mechelen.

Teamcoördinatoren:

Mechelen-Rupelstreek             Kim Leën                           kim.leen@cggdepont.be 

Antwerpen                                Stefanie Steeman               stefanie.steeman@andante.be

Kempen                                   Sandrine Meynendonckx     sandrinemeynendonckx@cggkempen.be

Wat doen we?

We doen eerst een verkennend gesprek met het kind/jongere en de omgeving (ouders, opvoeders, familie en/of andere hulpverleners). Dit kan doorgaan thuis, op school…We gaan na wat er misloopt en wat er goed loopt en samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. De begeleidingen zijn kortdurend met een maximum van 4 weken en de gesprekken zijn gratis.

Hoe aanmelden?

Iedereen die zich zorgen maakt over een kind of jongere in een crisissituatie met (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek kan contact opnemen.
Aanmelding gebeurt via Crisismeldpunt -18 op onderstaand nummer: 

                          03/609 57 57Crisis