Casemanager

Wie zijn we?

De casemanager biedt aanklampende zorgcoördinatie en richt zich naar kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar binnen de provincie Antwerpen met een complexe psychiatrische problematiek indien het reguliere zorgaanbod niet aansluit bij de bestaande noden en behoeften. De casemanager volgt het volledig zorgtraject op en stuurt dit bij waar nodig.

Casemanager  Tony De Clippele

                           tony.declippele@zna.be   0470 17 33 95

        

Wie zijn we?

Wat doen we?

Deze intensieve zorgcoördinatie focust op alle levensdomeinen. De casemanager, samen met de partners, organiseert en coördineert de intersectorale zorg vanuit overleg en samenwerking met de jongere, zijn/haar ouders en familie, betrokken hulpverleners en kernleden van het formele en informele steunnetwerk van de jongere. Ook de actieve participatie van de jongere en de context staan hierbij centraal. De ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van het zorgplan wordt opgenomen.

Hoe aanmelden?

Indien u wil aftoetsen of een casus in aanmerking komt voor aanmelding, gelieve contact op te nemen met de casemanager.

De aanmeldingsprocedure verloopt als volgt:

  1. Er dient een cliëntoverleg of fase-overleg gebeurd te zijn betreffende de aangemelde jongere
  2. Aanvraag casemanagement via A-document
  3. Aanvraag wordt besproken op het team indicatiestelling
  4. Finale beslissing tot instroom op het 'Instapoverleg casemanagement PANGG 0-18'