Care

Via het zorgprogramma Care neemt het netwerk PANGG 0-18 het engagement op om gezamenlijk het provinciaal langdurig zorgaanbod op elkaar af te stemmen en tot betere samenwerkingen te komen tussen alle sectoren.Mobiel Care Team

Wie zijn we?

Het mobiel care team biedt langer durende en aanklampende zorg op maat aan kinderen/jongeren en hun context met een complexe problematiek. Samen met het kind en de betrokken context proberen we vastgelopen zorgtrajecten weer in beweging te trekken. Voor een efficiënte zorgverlening werken we in 3 regio's: Kempen, Mechelen-Rupelstreek en Antwerpen. Elke regio heeft een teamcoördinator.                       

          Kempen                                  Mechelen-Rupelstreek                            Antwerpen

        Annemie Wauters                                     Kim Leën                                   Stefanie Steeman      

annemie.wauters@opzgeel.be          kim.leen@cggdepont.be           stefanie.steeman@andante.be

              

Wat doen we?

We richten ons op de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezin met een complexe, langer durende zorg- en ondersteuningsvraag omwille van een ernstige, meervoudige en reeds langer bestaande GGZ-problematiek binnen de provincie Antwerpen. We zijn een mobiel team, wat betekent dat we op locatie gaan. De gesprekken zijn gratis.

De begeleiding is primair gericht op de GGZ-problematiek van het kind of de jongere en gebeurt in, met en door de context. Het gezin en de context vormen de motor tot verandering en hun medewerking is vereist. Samenwerking en afstemming met verschillende partners is noodzakelijk waarbij op regelmatige basis evaluatiemomenten worden ingelast met alle betrokken partijen. Wij bieden langdurige zorg en ondersteuning tot het gezin en/of hulpverleningsnetwerk sterk genoeg is en voldoende tools heeft om zelf verder te kunnen.  

Hoe aanmelden?

De aanmelding gebeurt via regionale inbelmomenten. Er gebeurt een telefonische screening en nadien wordt de aanmelding besproken binnen een teamvergadering. De aanmelder wordt zo snel mogelijk gecontacteerd met een verder advies. Indien een begeleiding door het mobiel care team wordt opgenomen, start dit met een intakegesprek met alle betrokkenen. Er wordt niet gewerkt met wachtlijsten. Dit betekent dat wanneer de begeleidingsplaatsen volzet zijn, u op een later moment dient aan te melden. Wij bekijken samen met u wat er in tussentijd wel mogelijk is aan begeleiding en ondersteuning. 

Toetsingscriteria na aanmelding:

1) Is de problematiek al langer bezig? Is er al een ambulant traject geweest?

2) Is het functioneren van het kind of de jongere matig tot ernstig verstoord?

3) Is de balans draagkracht-draaglast in de context ernstig verstoord?

4) Is er veranderingsgerichtheid bij de context? 

5) Is er een minimale motivatie voor samenwerking bij de cliënt en zijn context?

6) Is de context veilig genoeg om aan huis te gaan voor de begeleider?

7) Is het mobiel aanbod een meerwaarde of een aangewezen aanvulling bij de reeds aanwezige of  reeds aangeboden hulp of voorbije hulpverlening? 

Aanmeldingsmomenten

Regio Kempen: 

Op maandag van 13u tot 14u en op donderdag van 14u tot 15u

014/ 57 93 17

 

Regio Mechelen-Rupelstreek

Op dinsdag van 13u tot 14u

015/ 28 74 71

 

Regio Antwerpen

Op dinsdag van 9u tot 11u

03/ 500 86 97

 

 

 

 Care