Experten ADHD

Wie zijn we en wat doen we?

Minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block heeft in 2016 in elk provinciaal netwerk een ADHD-expert aangesteld om diagnose, behandeling en voorschrijfgedrag van medicatie bij ADHD beter af te stemmen op de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (nr. 8846, 2013). Dit federale ADHD-expertise project hangt samen met het programma Crosslink van de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren en loopt van mei 2016 tot en met december 2017.

De ADHD-expert voor de provincie Antwerpen is Hans Hellemans, kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan ZNA UKJA (Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen). Het doel van dit project is om in samenwerking met een provinciale stuurgroep ADHD een zorgpad uit te bouwen voor detectie, diagnosestelling en behandeling van kinderen en adolescenten met ADHD. Verder wordt er in samenwerking met de Belgische ADHD-experten een website ontwikkeld voor personen met de diagnose ADHD, hun netwerk en professionelen. 

 

ADHD-webtool

De ADHD-referentiepersonen ontwikkelden samen een website rond ADHD. Hier kan je een zeer ruim aanbod aan informatie vinden en het hele traject van screening tot en met behandeling is uitgewerkt volgens de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad en andere internationale richtlijnen. 

Momenteel werken we aan een inventaris van het gespecialiseerde hulpaanbod rond diagnosestelling en behandeling van ADHD. Deze zal je weldra op de website kunnen vinden.